آموزش عیب یابی و رفع ایرادهای احتمالی لباسشویی

5
(3)
Rate this page

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

 

• لباسشویی لباس را خوب نمی شوید

1- مقدار لباس چک شود چنانچه بیش از ظرفیت دستگاه باشد خوب نمی شوید. 2- مقدار ماده شوینده چک شوداین مقدار باید متناسب با میزان لباس و نوع آن باشد . (با توجه به دفترچه راهنما و راهنمای قیدشده در روی پودر ماشین لباسشویی -برای اندازه پودر ) 3- تنظیم برنامه مطابق البسه و میزان کثیفی موجود در آنها صورت گرفته است؟(مطابق گزینه های روی پنل و دفترچه راهنما) 4 -جهت شستشوی لباسهای معمولی روزمره برنامه SYNTHETIC دمای آب 40 درجه و برای شستشوی لباسهای سفید مقاوم (( کلا” لباسهایی که رنگ نمیدهند و حساس و ظریف نیستند)) برنامه COTTON و دمای 60 درجه توصیه می شود. 5- مشتری می تواند جهت تمیز شدن بهتر لباسها در برنامه COTTON و SYNTHETIC سمت راست جاپودری پودر اضافه بریزد و کلید PRE WASH را قبل از زدن استارت فعال کند. 6- در مدل های بدون تسمه کلید INTENSIVE انتخاب شود.

 

• لباسشویی لرزش دارد

1- کنترل تراز بودن دستگاه چنانچه تراز نبود مطابق دستور العمل دفترچه راهنما دستگاه تراز گردد طوری که اگر یک تراز بنایی روی ماشین قرار دهیم حالت تراز نمایان باشد . 2- کنترل کنیدخشک کن روی 800 دور یا 1000 دور تنظیم گردد. (در تمامی مدلها با انتخاب برنامه COTTON دستگاه بالاترین دور خشک کن را انتخاب می کند . در مدلهایی که دور خشک کن بالای 1000 دارند ، بعد از انتخاب برنامه COTTON بصورت دستی دور خشک کن 800 یا 1000 انتخاب شود. ) 3-مقدار لباس خیلی کم یا خیلی زیاد نباشد. 4- قواره لباسها درست انتخاب شود .بدین معنی که قواره های بزرگ (نظیر حوله و ملحفه و روتختی و پرده و…) با قواره های کوچک شسته نشود . و قواره های کوچک هم با هم شسته شوند. 5-لباسشویی های تسمه ای مقدار کمی لرزش دارند. 6- اگر لرزش فقط در لحظه ابتدا «که شروع به چرخش می کند » وجود دارد و به محض اینکه دور بالا رفت کامل قطع شد ، طبیعی می باشد(به علت عدم تعادل) . * در صورتی که موارد فوق رعایت شود و باز هم لرزش داشته باشد با مرکز خدمات تماس بگیرید .

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• لباسشویی آبگیری نمی کند
در چنین مواقعی معمولا” پیغام IE می دهد.(در بعضی از مدلهای قدیمی NO INLET روشن می شود) 1- کنترل نمایید شیر آب باز و فشار آن مناسب باشد.( چنانچه فشار آب کم باشد دستگاه آبگیری نمی کند.) 2- شلنگ آب در پشت دستگاه پیچ و تا نخورده باشد . 3-درب دستگاه کاملا” بسته شده باشد و کلید start انتخاب شده باشد. 4-کلید TIME DELAY انتخاب نشده باشد(در این حالت دستگاه چند ساعت دیگر شروع به کار می کند). 5- در مدلهای بدون تسمه در برنامه های COTTON و SYNTHETIC بعد از انتخاب کلید START یک دقیقه طول می کشد تا دستگاه آبگیری کند(فعال شدن سنسور وزن البسه) . 6- در صورتی که فقط در دماهای 60 و 95 درجه آبگیری نمی کند باید چک شود آب گرم ورودی به ماشین وصل است یا فقط به ورودی سرد نصب شده است . در صورت نصب نبودن شلنگ گرم باید وصل شود. در صورت رفع نشدن مشکل با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• لباسشویی تخلیه نمی کند
در چنین مواقعی معمولا” پیغام OE می دهد.(در بعضی از مدلهای قدیمی NO DRAIN روشن می شود) 1- چک کردن فیلتر پمپ تخلیه(فیلتر پایین دستگاه باز و تمیز گردد) * در لباسشویی های دوقلو فقط شلنگ تخلیه چک شود زیرا امکان تمیز نمودن فیلتر وجود ندارد.) 2- چک کردن شلنگ تخلیه ( پیچ و تا نخورده باشد و یا گرفتگی نداشته باشد) 3- محلی که آب تخلیه می شود چک شود(ممکن است دستگاه سالم باشد ولی محلی که باید آب تخلیه شود مسدود باشد). 4- ارتفاع مجاز رعایت شده باشد.(حداقل 60 سانتی متر و حداکثر یک متر) 5- اگر کلید rinse hold انتخاب شده باشد بعد از آب کشی آخر آب تخلیه نمی شود و کار دستگاه متوقف می شود (در این حالت عدد 1 یا 2 بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد) ، برای ادامه کار باید دور خشک کن داده شود و کلید استارت انتخاب گردیده تا آب تخلیه و ادامه کار انجام گردد. در صورت رفع نشدن مشکل با مرکز خدمات تماس بگیرید .

• لباسشویی فقط با آب گرم می شوید
1- باز بودن شیر آب سرد وکنترل ورودی آب سرد انجام پذیرد. 2- تنظیمات دمای آب در برنامه شستشو چک شود (در برخی از برنامه ها آب گرم استفاده می شود ازقبیل COTTON 60 -95 // SYNTHETIC60 ) *** 3- در صورتی که دمای آب، COLD (سرد) و 30 و 40 درجه انتخاب شود و آب گرم وارد دستگاه شود شلنگ ها جابه جا نصب شده اند. (سرشلنگ قرمز رنگ به شیر آب گرم وانتهای آن به ورودی HOT لباسشویی وصل شده باشد)

• لباسشویی خشک نمی کند
1- در دستگاههایی که خشک کن100% ندارند نم دار بودن البسه طبیعی است . 2- تنظیم برنامه و دور خشک کن چک شود. ( برنامه شستشو بصورت خودکار دارای دور خشک کن متناسب می باشد. لیکن جهت خشک کردن بهتر میتوان دور خشک کن را بعد از دادن برنامه و قبل از START روی 800 یا 1000 قرار داد .) 3- در برنامه QUICK پیش فرض با دور 400 لباسها را خشک می کند در صورتی که مشتری خواستار خشک کردن بیشتر باشد می تواند مثلا” دور 800 یا 1000را قبل از زدن کلید استارت انتخاب کند. 4 – اگر ماشین پیغام UE بدهد و لباس ها خشک نشوند به «راهنمایی پیغام UE » مراجعه شود. 5- تنظیم خشک کن 100 % با توجه به نوع ،حجم و وزن لباس و برنامه DRY صورت میگیرد.(در لباسشویی های 8 کیلویی حجم خشک کن 4 کیلو می باشد و در لباسشویی های 7 کیلویی حجم خشک کن 3/5 کیلو می باشد) در صورتی که حجم لباس بیشتر از حجم خشک کن باشد ، لباس کامل خشک نمی شود. در صورتی که تایم DRY زیر 1 ساعت باشد لباس را کامل خشک نمی کند.

لباسشویی خود به خود آبگیری می کند
1- در صورتی که در حالت خاموشی آب وارد دیگ ماشین لباسشویی شود با مرکز خدمات تماس گرفته شود. 2- در صورت آبگیری بیش از حد و یا قطع نشدن آبگیری به مرکز خدمات اطلاع داده شود .

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• از جاپودری و زیر درب آب و پودر بیرون می ریزد
1- کاهش فشار آب و میزان پودر . 2- جاپودری کاملا” شسته و خشک شود و مجدد پودر داخل آن ریخته شود . 3- اگر فقط در زمان شستشوی پرده یا تور پیش آمده و در مواقع دیگر این مشکل را ندارد توصیه شود که در چنین مواقعی پودر کمتری استفاده شود و در قسمت پودر اضافه پودر ریخته نشود (و فقط قسمت پودر اصلی پودر بریزید.) 4- کنترل گردد مقدار پودر به اندازه مناسب باشد .( بیشتر از خط نشانگر نباشد) 5- برای شستشویی فقط می بایست قسمت پودر اصلی پودر ریخته شود و در صورت ریختن پودر در سمت راست جا پودری انتخاب برنامه pre wash الزامی می باشد .(برنامه pre wash در تمامی برنامه ها فعال نمی شود ) 6- درصورتی که نشتی آب از زیر درب و یا جاپودری در تمامی برنامه ها و هر جنس لباسی وجود داشته باشد با مرکز خدمات تماس گرفته شود.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• نشتی آب از دستگاه
1- شلنگ تخلیه از محل خود خارج نشده باشد . ( ممکن است خروجی تخلیه مسدود باشد و آبی که ماشین تخلیه می کند مجدد به بیرون برگردد ، که در این صورت باید خروجی تخلیه چک شود). 2- محل اتصال شلنگ ورودی به شیر آب و محل اتصال به پشت دستگاه چک شود . 3- در صورتی که شلنگ ورودی آب سوراخ شده باشد شلنگ باید تعویض شود. * در غیر اینصورت با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• آب گرم وارد دستگاه نمی شود
1- شلنگ ورودی آب گرم نصب شده باشد. 2- شیر آب گرم بسته نباشد. 3- شلنگ ورودی آب گرم تاخوردگی نداشته باشد. 4- درجه مورد نظر یا برنامه انتخابی به گو نه ای باشد که نیاز به آب گرم داشته باشد. برنامه های شستشو از 60 درجه به بالا از آب گرم استفاده می کنند ، (مثل COTTON و SYNTHETIC ) 5- در دماهای 30 و 40 درجه هیتر دستگاه آب را گرم می کند. در صورتی که دما 60 یا 95 درجه انتخاب شود و آب وارد دستگاه نشود با مرکز خدمات تماس گرفته شود.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• ماشین وارد برنامه نمی شود
1- چنانچه دستگاه پیغام SE نشان می دهد با مرکز خدمات تماس بگیرید . 2- در صورتی که ماشین آبگیری می کند و تایم کم می شود ولی درام نمی چرخد : تماس با مرکز خدمات. 3- چک کنید که درب کاملا” بسته شده باشد و کلید START فعال شده باشد. 4- کلید قفل کودک فعال نباشد. ( پیغام CL روی صفحه نمایش و یا چراغ CHILD LOCK روشن نباشد) 5- شیر آب باز باشد . 6- دکمه TIME DELAY (شستشوی تاخیری ) فعال نشده باشد . 7 – در لباسشویی های بدون تسمه در بعضی برنامه ها(مثل COTTON و SYNTHETIC ) دستگاه همان ابتدا تایم نمی دهد و شروع به آبگیری نمی کند و بعد از چند دور چرخش(فعال شدن سنسور وزن البسه) تایم می دهد و شروع به آبگیری می کند. نکته : باید بعد از START به مدت یک دقیقه صبر نمود تا ماشین وارد برنامه شود. درصورت اطمینان کامل از چک کردن درست ، به واحد خدمات اطلاع دهید .

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• ماشین روشن نمی شود
1- پریز برق مشکلی ندارد ؟ برای کنترل می توانید دستگاه دیگری مثل سشوار را به پریز برق بزنید تا معلوم شود برق دارد یا نه . 2- کنترل نمایید از سه راهی جهت برق استفاده نشده باشد . لباسشویی باید مستقیما به یک پریز مستقل وصل باشد. 3- دوشاخه مشکلی ندارد؟ بدین معنا که کاملا داخل پریز باشد یا شکل ظاهری دوشاخه دفرمه نشده باشد . 4- قفل کودک فعال نباشد. در صورت روشن نشدن با خدمات تماس بگیرید.

• در5 ،15،10 یا20 دقیقه مانده به پایان کار تایم متوقف می شود (ولی دستگاه کار می کند)
بیشتر مواقعی که پتو ، روفرشی، ملحفه، پرده، توری، حوله بزرگ، عروسک و … با ماشین شسته شود این حالت ایجاد می شود ، که به علت عدم تعادل می باشد. اگر در زمان شستشوی لباسهای معمولی روزمره این حالت ایجاد نشود، دستگاه ایرادی ندارد. 1- حجم لباس بسیار زیاد و یا بسیار کم است. ***2- قواره و اندازه لباس درست انتخاب نشده است . یعنی آنکه حوله های بزرگ و ملافه های بزرگ را نباید با لباسهایی با قواره کوچک داخل ماشین انداخت. 3- چنانچه دور خشک کن بسیار بالا باشد این مشکل ممکن است اتفاق بیافتد که معمولا دور ماشین را بایستی روی 800 یا 1000 قرار داد .( گاهی اوقات بدلیل سنگینی البسه بایستی دور خشک کن را روی 400 قرار داد ) 4- کلید RINS HOLD انتخاب نشده باشد . چون در صورت انتخاب این برنامه دستگاه بعد از پایان آبکشی لباس را در آب غوطه ور نگه می دارد و ادامه کار نمی دهد تا زمانی که ما برنامه خشک کن یا تخلیه را انتخاب کنیم. 5- یک بار دستگاه خالی بدون لباس تست شود .( برنامه طولانی مانند کتان یا Synthetic داده شود) ، اگر روی تایمی متوقف شد درصورتیکه مشکل تخلیه نداشته باشد ، با خدمات تماس بگیرید .

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• چروک می کند
1- درصورت داشتن کلید ضد چروک انتخاب شود. 2- از نرم کننده استفاده شود . *** 3-معمولا”دو عامل باعث چروک شدن لباسها می شود: 1)دمای آب بالا 2)دور خشک کن بالا ( دمای آب 30درجه و دور خشک کن 800 دور انتخاب شود) 4- برنامه انتخابی متناسب با جنس لباس باشد. ( مثلاً اگر لباس های ظریف و حساس با برنامه کتان شسته شوند چروک می شود) 5-ممکن است به اشتباه شلنگ گرم به ورودی سرد وصل شده باشد. (در دماهای سرد و 30 و 40 درجه نباید مستقیم آب گرم وارد دستگاه شود) 6- در زمان استفاده از خشک کن %100 (کلیدDRY) چروک شدن لباس رخ می دهد.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• تایم لباسشویی از 100 دقیقه به 59 دقیقه می رود
لباسشویی های ال جی تایم یک ساعت را بصورت 1:00 نشان می دهند ، که گاهی اوقات مشتری به اشتباه 100 دقیقه می خواند . از یک ساعت که یک دقیقه کم می شود 59 دقیقه بر روی صفحه نشان داده می شود.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• لباسشویی بیشتر از تایمی که صفحه نمایش در ابتدای کار نشان داده کار کرد
عواملی نظیر : 1)وزن لباس 2)دمای آب 3)فشار آب 4)عدم تعادل لباس داخل ماشین ممکن است سبب زیاد شدن تایم شوند که کاملا” طبیعی می باشد(که معمولا” این تایم اضافه شده کمتر از 15 یا 20 دقیقه است) در صورتی که خیلی بیشتر از تایمی که نشان داده بود کار کند ، توصیه می شود یکبار دستگاه را بدون لباس روشن کنید و تایمی که ابتدا نشان داده یادداشت کنید ، سپس با ساعت منزل تایم بگیرد ، اگر به اندازه همان تایم کار نمود دستگاه ایرادی ندارد ولی در صورتی که خیلی بیشتر کار نمود با خدمات تماس گرفته شود.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• کلید BIO کار نمی کند
کلید BIO فقط در دمای 60 درجه به بالا فعال می شود و در دماهای 40 درجه و 30 درجه و آب سرد کار نمی کند.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• کلید PRE WASH کار نمی کند

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر
کلید PRE WASH فقط در برنامه های COTTON و SYNTHETIC و همچنین در برنامه های BABY CARE و BIO CARE و BOILING CARE و ALLERGY CARE فعال می شود. در دیگر برنامه ها نمی توان از پودر اضافه (سمت راست جا پودری)استفاده کرد. در صورت استفاده از پودر اضافه در برنامه های فوق،حتما” باید کلیدPRE WASH را فعال نمود.

• لباسشویی 1400 یا 1600دور خریداری شده ولی دور 1400یا 1600 قابل انتخاب نیست
فقط در برنامه های COTTON و QUICK روی دور 1400 یا 1600می رود. (البته در برنامه QUICK بصورت دستی می توان دور 1400یا 1600 راانتخاب نمود.)

• قفل کودک لباسشویی کار نمی کند
1 – قفل کودک لباسشویی در حین کار کلید POWER را قفل نمی کند. اگر در حین کار کلید POWER انتخاب شود دستگاه خاموش می شود و بعد از روشن کردن مجدد و انتخاب برنامه و کلید START دستگاه از ابتدا شروع به کار می کند. 2- قفل کودک بعد از انتخاب کلید START فعال می شود . اگر با POWER دستگاه روشن شود و کلید قفل کودک را نگه داریم قفل نمی شود و فقط در حین کار می توان قفل کرد. با فعال شدن قفل کودک پیغام CL روی صفحه نمایان می شود .

• باقی ماندن مقداری پودر زیر کشوی جاپودری
بعد از پایان کار لباسشویی مقداری پودر زیر کشو باقی می ماند که باید کشو را خارج کرد و با یک دستمال مرطوب پودر باقی مانده را پاک نمود. این مورد کاملا” طبیعی است .

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• لباسشویی پیغام Cd می دهد
پیغام Cd مخففCool dry می باشدو پیغام خطا محسوب نمی شود. این پیغام در لباسشویی هایی که خشک کن صد در صد دارند بعد از استفاده از برنامه DRY مشاهده می شود. بعد از ظاهر شدن پیغام Cd باید با کلید پاور لباسشویی را خاموش کرد و 5 دقیقه بعد ، درب باز می شود و می توان لباس را از ماشین خارج نمود.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• باقی ماندن مقداری آب در لاستیک دور درب
بعد از پایان کار لباسشویی مقداری آب روی لاستیک درب باقی می ماند که می باید با یک دستمال خشک نمود. این مورد کاملا” طبیعی است .

• لباسشویی پیغامUE می دهد
پیغام UE به علت نامتعادل بودن لباسهای داخل درام می باشد. مواقعی که « پرده یا ملحفه یا پتو یا عروسک یا حوله بزرگ » با ماشین شسته می شود احتمال ظاهر شدن این پیغام بیشتر است . (به این علت که در حین چرخش در زمان خشک کن ، عدم تعادل پیش می آید ، چون یکطرف درام سنگین و یکطرف سبک می باشد). طبق دستور دفترچه با کم و زیاد کردن لباس و جابجایی لباس ، این مشکل برطرف می شود و نیاز با اعزام تکنسین نمی باشد.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• بعد از پایان کار لباسشویی نرم کننده در جاپودری باقی مانده و استفاده نشده
1 – کشوی جاپودری از محل خود خارج شود و شسته شود . همینطور قسمت مربوط به نرم کننده (قطعه پلاستیکی آبی یا سبز رنگ) نیز از کشو جدا شود و شسته شود. 2- نرم کننده می باید حتما”تا زیر خط MAX ریخته شود. 3- نرم کننده حتما” باید با آب رقیق شود. در صورت رفع نشدن مشکل با خدمات تماس بگیرید.

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• لباسشویی صدا می دهد
1 – در صورتی که در زمان خاموشی و بدون لباس درام را با دست می چرخانید صدای غیر عادی می دهد ( در صورتی که فیلترِ پمپ تخلیه چک شده باشد) به مرکز خدمات اطلاع داده شود . 2-در صورتی که لرزش دارد به W2 مراجعه شود. 3-اگر دور خشک کن بالای 1000 انتخاب شده (( با انتخاب COTTON دستگاه بالاترین دور را انتخاب می کند)) و فقط در مرحله خشک کن صدا می دهد ، توصیه می شود که دور خشک کن 800 یا 1000 انتخاب شود . 4- اگر لباسشویی تسمه ای است و به محض شروع چرخش درام ، صدا شروع ، و به محض توقف ، صدا قطع می شود و همیشه به یک اندازه صدا دارد طبیعی می باشد. 5- گاهی جسم خارجی در دیگ دستگاه گیر کرده که باید پمپ تخلیه کنترل گردد. برای این کار فیلتر پمپ تخلیه را باز نموده و آنرا تمیز نمایید. 6- اگر صدا در زمان آبگیری باشد(صدای شیر برقی) و یا در زمان تخلیه باشد (پمپ تخلیه) در صورتی که دستگاه مشکل آبگیری و تخلیه نداشته باشد طبیعی می باشد. 7-اگر صدا فقط با انتخاب بعضی از برنامه ها ایجاد می شود (مثلا”COTTON و BABY CARE و BED COVER ) ولی بقیه برنامه ها صدا نمی دهند ، باید چک شود ورودی آب گرم(HOT) وصل شده یا نه ، چون با انتخاب این برنامه ها آب 60 درجه انتخاب می شود و در صورت وصل نبودن صدای غیر عادی می دهد(در دماهای 60 و 95 درجه ماشین از ورودی گرم آبگیری می کند). در سایر موارد با شرکت خدمات تماس بگیرید .

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

• مقداری از پودر یا کف بر روی لباسها باقی می ماند
1 – حتما” از پودر ماشین لباسشویی استفاده شود.(از پودر دستی یا پودر صابون استفاده نشود) 2- ریختن پودر فقط در قسمت «پودر اصلی» مجاز است. بیشتر از نصف پودر ریخته نشود. 3-در صورت ریختن پودر اضافه در قسمت «پیش شستشو» حتما” کلید PRE WASH فعال شود(البته در همه برنامه ها فعال نمی شود (مراجعه به W19) 4-در زمان شستشوی« پرده و توری و ملحفه و…» از پودر کمتری استفاده شود. 5- از برنامه +RINSE استفاده شود (البته بعضی از مدلها این کلید را ندارند).

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

 

جنرال سرویس ایران نمایندگی محصولات لوازم خانگی:جنرال الکتریک.ویرپول.وستینگهاوس در ایران

نمایندگی لباسشویی ویرپول.نمایندگی لباسشویی وستینگهاوس.نمایندگی لباسشویی وایت هاوس.نمایندگی لباسشویی فریجیدر

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

تماس با کارشناس