آموزش تعویض موتور یخچال

1
(1)
Rate this page

بعد از خرید کمپرسور، حالا نوبت آن است تا کار تعویض کمپرسور یخچال را انجام دهیم. مراحل زیر مهمترین مراحل تعویض کمپرسور می باشد.:

جدا کردن کمپرسور قدیمی از روی دستگاه(یخچال)

قرار دادن کمپرسور جدید بر روی یخچال

محکم کردن پایه های کمپرسور بر روی کف و عایق های مخصوص

شارژ گاز یخچال (کمپرسور جدید باید شارژ گاز گردد)

تمیز نمودن محیط کار و بررسی عوامل اطمینان از درست بسته شدن کمپرسور

جدا کردن کمپرسور قدیمی از روی دستگاه(یخچال)

توجه ویژه!

قبل از هرکاری حتما یخچال را از برق بیرون بکشید.

دومین مرحله بعد از خریدموتور یخچال، جدا کردن کمپرسور قدیمی یخچال می باشد. با استفاده از یک پیچ گوشتی و یک دم باریک یا انبردست لوله های ورود و خروج گاز را قطع نمایید.جدا کردن کمپرسور قدیمی از روی دستگاه(یخچال)

جدا کردن کمپرسور قدیمی از روی دستگاه(یخچال)

قرار دادن کمپرسور جدید بر روی یخچال

بعد از خارج کردن کمپرسور قدیم، کمپرسور جدید را بر روی یخچال قرار داده و سیم های پاور را به آن متصل کنید. سپس لوله های رفت و برگشت گاز را طبق تصویر بالا جوش کنید.

محکم کردن پایه های کمپرسور بر روی کف و عایق های مخصوص

عایق های کمپرسور را بر روی سطح یخچال محکم کنید. در غیر این صورت یخچال صدای بیشتر خواهد داشت. همچنین لرزش و صدای آزاردهنده نیز خواهد داشت.

شارژ گاز یخچال

بعد از انجام مراحل بالا باید کمپرسور را شارژ گاز کنید. در غیر این صورت یخچال هیچگونه سرمایی نخواهد داشت. برای شارژ گاز یخچال باید لوازم و وسایل شارژ گاز را همراه خود داشته باشید.وسایل شارژ گاز یخچال

وسایل شارژ گاز یخچال

تمیز نمودن محیط کار و بررسی عوامل اطمینان از درست بسته شدن کمپرسور

در پایان باید تمام کار خود را ارزیابی کنید. وسایل کار را جمع کنید. یخچال را در جای خود قرار دهید.

09123179416 تماس

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

تماس با کارشناس