قیمت برد یخچال جنرال الکتریک

۲
(۴)

قيمت برد پاور يخچال جنرال الكتريك چند است؟
قيمت فن يخچال جنرال الكتريك چند است؟
يخچال جنرال الكتريك مانند ساير يخچال هاي امروزي و ساير برندهاي نظير خود مانند وايت هاوس ، مابه و پروفايل دچار مشكل فني ميشود.
عمده ترين ايراد فني در يخچال هاي جنرال الكتريك،وايت هاوس،مابه و پروفايل خرابي برد پاور(Main Board) و فن اواپراتور ميباشد،كه در مدلهاي مختلف موجود و اماده ارائه به شما سروران گرامي ميباشد.
لازم به ذكر است ساير قطعات سايد باي سايد جنرال الكتريك ،سايد باي سايد وايت هاوس ،سايد باي سايد مابه و سايد باي سايد پروفايل با مناسبترين قيمت موجود ميباشد.


در ضمن تعمير برد پاور يخچال فريزر جنرال الكتريك و برد پاور يخچال فريزر وايت هاوس و برد پاور يخچال فريزر مابه و برد پاور يخچال فريزر پروفايل توسط تعميرگاه مجاز يخچال جنرال الكتريك و تعمير گاه مجاز يخچال وايت هاوس و تعميرگاه مجاز يخچال مابه و تعميرگاه مجاز يخچال پروفايل به صورت كاملا تخصصي و با ارائه ي ضمانت نامه كتبي انجام ميشود.
تنها يك تماس تلفني كافيست تا در كمتر از ٢ ساعت اقدام به تعمير يخچال فريزر جنرال الكتريك ، تعمير يخچال فريزر وايت هاوس ، تعمير يخچال فريزر مابه و تعمير يخچال فريزر پروفايل كه همگي توسط تعميرگاه مجاز يخچال جنرال الكتريك انجام ميپذيرد كنيد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 2 / 5. Vote count: 4